Aktualności

  • Wybierz Kategorie


Kwiecień 3, 2019

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest narzędziem zarządzania polityki ekologicznej na szczeblu lokalnym, jego głównym założeniem jest systemowe ograniczenie niskiej emisji. PGN tworzony jest na potrzeby opracowania przejrzystej, kompleksowej i realistycznej strategii poprawy środowiska i zgodnie z założeniami powinien przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wizerunku gminy. Zwiększa dostęp do krajowych i europejskich funduszy, a […]

Dowiedz się więcej

Plan SEAP

Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) są zasadniczym elementem Porozumienia Burmistrzów. Plany SEAP (Sustainable Energy Action Plan) wyznaczają określone cele w zakresie redukcji emisji CO2 i definiują konkretne działania, które władze lokalne podejmą, aby osiągnąć te cele do 2020 roku. Plan SEAP powinien obejmować cały obszar geograficzny zarządzany przez władze lokalne oraz zawierać działania obejmujące […]

Dowiedz się więcej

Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu dla miasta Bydgoszczy (POKASZK) – na lata 2012-2020

Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu jest istotnym elementem projektu LAKS „Lokalna Odpowiedzialność za Realizację Protokołu z Kioto” (Local Accounability for Kioto Goals) realizowanego wspólnie z miastami partnerskimi Reggio Emilia (Włochy), Padwa (Włochy) i Girona (Hiszpania)  oraz Agencją Ochrony Środowiska regionu Emilia-Romagnia ARPA (Włochy) . Celem projektu jest zaproponowanie  wszystkich możliwych działań do 2020r.  […]

Dowiedz się więcej

Energia w transporcie

Elektromobilność to perspektywa i odpowiedź na wyzwania jakie stawia nam stan środowiska. Wprowadzenie pojazdów elektrycznych będzie bezpośrednio oddziaływało na życie oraz na funkcjonowanie różnych sektorów gospodarki. Wpływ elektromobilności będzie najbardziej widoczny w dużych miastach, gdyż obniży poziom zanieczyszczenia powietrza i hałasu, co będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę życia i zdrowia mieszkańców. Celem projektu „Efektywność […]

Dowiedz się więcej

Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu i jednocześnie dbać o ochronę środowiska

Stosując dobre praktyki i nowoczesne techniki spalania paliw stałych w swoim domu, dbamy o zdrowie, chronimy środowisko przed zanieczyszczeniem powietrza i oszczędzamy pieniądze. Dobre paliwo to paliwo certyfikowane o stabilnej jakości, dostosowane do urządzenia grzewczego, gwarantujące wysoką sprawność energetyczną i niską emisję zanieczyszczeń. Czego nie spalać? odpadów z gospodarstwa domowego, odpadów organicznych, odpadów higienicznych, starej […]

Dowiedz się więcej

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii – są to niekopalne, odnawialne źródła energii w skład których wchodzą energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, energia geotermalna, energia wody oraz energia otrzymywana z biomasy i biogazu. Ich wykorzystanie nie powoduje trwałych szkód dla środowiska. Korzyści idące z odnawialnych źródeł energii: redukcja gazów cieplarnianych zmniejszenie ilości odpadów ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska […]

Dowiedz się więcej

Efektywność energetyczna to ilość zużytej energii odniesiona do uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji w typowych warunkach ich eksploatowania.

Zdaniem ekspertów istnieje przekonanie o możliwości zaoszczędzenia znacznej ilości energii użytkowej w budynkach, zakładach przetwórczych, transporcie oraz przez zmianę zachowań użytkowników. Najważniejsze by zmienić nasze nawyki. Szacuje się , że wyłączenie wszystkich urządzeń audio i TV z pozycji stand-by (oczekiwanie na pracę) w skali Polski pozwoli zaoszczędzić ok. 2.3 mln MWh. Dostosowanie temperatury do faktycznych […]

Dowiedz się więcej

Ekojazda to ekologiczna i ekonomiczna technika jazdy samochodem oraz integralna taktyka poruszania się na drodze korzystnie wpływająca na środowisko i zasobność portfela

Zmniejszyć zużycie paliwa w samochodzie można pamiętając o następujących zasadach: Przynajmniej raz w miesiącu sprawdzaj ciśnienie w oponach, zmiana ciśnienia o 0.5 bar od prawidłowej wartości powoduje wzrost zużycia paliwa ok. 5%. Wyłączaniu silnika, gdy postój trwa dłużej niż 30 sek. ( mniej paliwa zużyjemy na ponowny rozruch rozgrzanego silnika niż na bieg jałowy). Płynnej […]

Dowiedz się więcej

Dofinansowania na ekologiczne urządzenia grzewcze

Trwa dofinansowanie na wymianę tradycyjnych pieców grzewczych typu „śmieciuch” na ekologiczne urządzenia grzewcze. Miasto przyznaje właścicielom, współwłaścicielom i najemcom samodzielnych lokali lub budynków mieszkalnych usytuowanych na terenie miasta, dofinansowanie w wysokości 100% kosztów poniesionych na zakup urządzenia ekologicznego, jednak nie więcej niż 3 tys. zł (Uchwała IV/21/14  Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. ). Podstawowym […]

Dowiedz się więcej

Luty 18, 2019

Dotacje na energię z odnawialnych źródeł energii

Rządowy program  CZYSTE POWIETRZE jest wdrażany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska program realizowany jest do 2029roku. Z tego programu można uzyskać dofinansowanie między innymi do: wymianę starych nośników ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, docieplenie przegród budynku wymianę okien i drzwi montaż lub modernizację […]

Dowiedz się więcej

Strona 1 z 1